Материали за медиите EN
 

 
Правила за употреба

Моля прочетете, преди да ползвате pressinfo.fsb.bg
С получаване, копиране или използване на материал, съдържащ се в pressinfo.fsb.bg, вие се съгласявате да бъдете ограничени в рамките на правилата и условията, изложени тук.

Ограничено разрешение

Вие получавате разрешение да използвате материали от pressinfo.fsb.bg, ако се съгласите със следните правила и условия:
Вие можете да използвате материал от pressinfo.fsb.bg само за публикуване в медии за масова информация, енциклопедични, биографични и учебни издания.
Вие може да използвате част от материал от pressinfo.fsb.bg.
Вие не може да променяте материал или част от материал от pressinfo.fsb.bg по какъвто и да било начин.
Вие не може да използвате материал или част от материал от pressinfo.fsb.bg по враждебен и ли вредящ на интересите на ФСБ и/или авторите начин.
Всяко използване на материал или част от материал от pressinfo.fsb.bg трябва да реферира към съответният автор и издател.
Неспазването на тези правила и условия довежда до незабавно и автоматично отменяне на това и всички подобни разрешения. С изключение на описаните по горе, не се дават никакви права или интереси по отношение на pressinfo.fsb.bg, материал или част от материал от pressinfo.fsb.bg.

Интелектуална собственост

Съдържанието e интелектуална собственост на
Текст: (c) 2010 Даниела Кузманова
Фотографии: (c) 2009 Калин Руйчев
FSB. лого: (c) 2009 Стояна Венева
(p) 2010 Контрапункти

Други интелектуални права

Нищо, съдържащо се в тази правна информация, не може да бъде използвано за съставяне по косвен път, чрез отхвърляне или чрез друга правна теория, на разрешение или право върху патент, търговска марка, авторско или друго интелектуално право с изключение на единствено описаните тук.
Продукти, описани или включени в pressinfo.fsb.bg, може да са обект на други интелектуални права, притежавани от авторите или трети страни, като спрямо тях не се получават никакви права. Всички търговски марки и имена на продукти са притежание на съответните собственици.

Отговорност

Съдържанието на pressinfo.fsb.bg се предлага "такова, каквито е", без никакъв вид пряка или косвена гаранция, включително гаранция за стойност, ненакърнимост на интелектуални права или приложимост за някаква практическа употреба. Авторите при никакъв случай не са отговорени пред никого за каквито и да било щети или вреди (включително, но не само от загуба на печалба, прекъсване на дейност, загуба на информация), предизвикани от употреба или невъзможност за употреба на съдържанието на pressinfo.fsb.bg, продукти и услуги на авторите или трети страни, предлагани в pressinfo.fsb.bg съответно от авторите или трети страни, дори те да са били уведомени за възможност от такива щети или вреди.
Някои от горните ограничения може да са неприложими към вас поради юрисдикция, недопускаща изключване или ограничаване на последващи или неочаквани вреди.
Авторите не гарантирт точност и изчерпателност на информация, документи, текст, изображения, звук, видео, връзки или други части от съдържанието на pressinfo.fsb.bg. Авторите могат да правят промени в тези материали или в продукти и услуги, описвани в тях, по всяко време и без предупреждение. Авторите не поемат ангажимент за обновяване на pressinfo.fsb.bg.

 

© 1975-2011 ФСБ

лични данни