Материали за медиите EN
 

 
Правила за лични данни

Контрапункти ООД събира, използва и предпазва лични данни, които предоставяте посещавайки pressinfo.fsb.bg според следните правила:

Събиране на информация

Когато посещавате pressinfo.fsb.bg, вие правите това анонимно. Лична данни - включително E-mail адреси и телефонни номера - не се събират. Вашият IP адрес (адрес в Интернет на вашата машина), вида на машината, операционната система и вида на броузера се записват, за да ни дадат представа кои части от FSB.bg посещавате и колко време прекарвате там. Ние не свързваме вашият IP с нищо, което би могло да ви идентифицира лично.

Използване на информация

Събираната от нас информация се използва за вътрешен преглед и изводи. Тя може да бъде използвана за подобряване съдържанието на наше Интернет място.

Наши партньори и други Интернет места

От pressinfo.fsb.bg може да бъдете насочени към други Интернет места управлявани от трети страни, които са извън наш контрол. Някои от тези места ще имат собствени отделени правила за членство и защита на лична информация. Ние не контролираме Интернет места, управлявани от други и не можем да сме отговорни за информационната практика в такива Интернет места. Други Интернет места могат да събират или изискват лична информация. Винаги е добре да проверите начините за използване и защита на лични данни във всяко Интернет място преди да изпратите каквито и да било лични данни.

Съгласие с тези правила

С използването на pressinfo.fsb.bg вие се съгласявате с настоящите правилата за лична информация. Ако имате несъгласия с тези правила, то не използвайте pressinfo.fsb.bg.
Ние си запазваме правото, по наше решение, да променяме, прибавяме или премахваме части от тези правила по всяко време. Моля, проверявайте периодично за промени. Продължавайки използването на pressinfo.fsb.bg след промени в тези правила изразявате вашето съгласие с тях.

 

© 1975-2011 ФСБ

правила за употреба